ก่อนปลูกให้ร อ ง พื้น ก้นหลุมแบบนี้ ปลูกพืชอะไรก็งาม

ก่อนปลูกให้ร อ ง พื้น ก้นหลุมแบบนี้ ปลูกพืชอะไรก็งาม

สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับการปลูกพืชทุกชนิดเลย มาฝากเพื่อนๆ เอาจริงๆการปลูกพืชมีวิธีปลูกหลายวิธี แต่พืชจะโต สมบูรณ์ มันต้องมีเคล็ดลับเสมอ

สําหรับเคล้ดลับในวันนี้ที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูว่าทำ อย่าง ไร เราถึงจะปลูกพืชให้งามและโตไว ไปดูกันค่ะ

แกลบดำ

ก็คือสาร ซิลิก้านั่นเองที่เป็นตัวชูโรงสำหรับสู ต รนี้และยังทำให้พืชนั้น มีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นและยังทนทาน แข็งแ ร ง ใบไม่แห้งเหี่ยวง่าย และยังช่วยในการบำรุงดอ กผลใบ แถมยังทำให้ พื ช ผั ก ไม้ผลมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นอีกด้วย และยังช่วยสร้างชั้นโพลิเมอร์ที่ล ดการคายน้ำในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดีเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เศษถ่านละเอียด

2 แกลบดำ

ขั้นตอนในการทำ

เอาแกลบดำและ เ ศ ษ ถ่าน มาจัดการเผารวมกันแล้วเตรียมเอาไว้ก่อน

จากนั้นก็เอาส่วนผสมที่ได้นั้น มาผสมเข้ากับดินร่วน คลุกให้เข้าจนเป็น เ นื้ อเดียวกัน โดยผสมในอัตราส่วนเท่า ๆ กันเลย

จากนั้นก็ขุดหลุมปลูกให้เหมาะสมกับชนิดของต้นพืชที่จะปลูก

หากปลูกไม้ผลขนาด ใ ห ญ่ เช่น ทุเรียน มะม่วง ลำไย ก็จะใช้หลุมขนาด 1 x 1 x 1 เมตร หากปลูกเป็นไม้ล้มลุกเช่นพริก มะเขือ มะนาว ใช้หลุมขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร

พอเราขุดหลุม เ ส ร็ จ เรียบร้อยแล้วก็เอาส่วนผสมที่ทำไ ว้นั้นเทลงไปรองก้นหลุมได้เลย

ซึ่งสู ต รนี้ยังช่วยปรับค่าความเป็นด่างในดินได้อีกด้วย ทำให้ดินพร้อมสำหรับการปลูกพืชอย่างเต็มที่ จากนั้นแล้วเราค่อยปลูกพืชปกติได้เลย

สู ต ร นี้เป็น เ ค ล็ ด ลับการปลูกอย่างง่ายเชื่อว่าหล า ยคนอาจจะยังไม่รู้

สู ต รการรองพื้น แ บ บ นี้น่าสนใจอย่างมาก เพื่อนๆอย่าลืมนำไปทำใช้ต ามกันได้เลยค่ะ

เรียบเรียงโดย onnfan

แหล่งที่มา sabidee