ทาก่อนปักชำร า ก ทําให้งอ กเยอะ ปลูกติดเร็ว

ทาก่อนปักชำร า ก ทําให้งอ กเยอะ ปลูกติดเร็ว

สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจที่รักทุกท่าน วันนี้เรามีเคล็ดลับการปักชํามะกรูดมาฝากเพื่อนๆ วิธีนี้ทําง่าย รากงอกไว ทําอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ยอ ดมะกรูด

2. ดินร่วน

3. แก้วน้ำพลาสติก

5. ถุงร้อน

6. ย างหนังสติ๊ก

7. กะปิ

8. เครื่องดื่ มชูกำลัง

วิ ธีการทำ

เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเลือ กยอ ดมะกรูดที่สมบูรณ์ตั ดให้มีความย าวจากยอ ดลงมาประมาณ 1 คืบ

จากนั้นทำการริดใบช่วงโคนออ กให้เหลือแต่ใบติดยอ ดแล้วทำการขูดเปลือ กของกิ่งช่วงปล า ยออ กประมาณ 1 นิ้ว ดังรูป

ขั้ น ต อ นต่อมาให้นำกะปิและเครื่องดื่ มชูกำลังมาผสมกันในอัตราส่วนเท่าๆกันแล้ว นำมาทากิ่งช่วงปล า ยที่ได้ขูดเปลือ กออ ก

จากนั้นให้ ทำการเตรียมดินด้วยการ นำดิ นร่วนใส่ลงในแก้วจนเกือบเต็มแล้วปักกิ่งมะกรูดลงไปตรงกลางแก้ว ทำก ารรดน้ำให้ชุ่มดี

ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้นำถุงร้อน มาครบแก้วไว้เแล้วรัดย างหนังสติ๊กให้แน่น แล้วตั้งไว้ในที่ร่ม

เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 เดือน ก็จะพบว่าร า กงอ กเต็มแก้วแล้วค่ะ ให้ค่อยๆคว่ำแก้วแล้วนำออ กมาพร้อมปลูกลงกระถางได้เลยค่ะ

วิ ธีนี้คือ การปักชำมะกรูดแบบควบแน่น

โดยหลักการของการปักชำแบบควบแน่นคือ พืชต้องการความชื้นที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กิ่งออ กร า ก รวมถึงต้องใช้กิ่งที่มีใบติดเมื่อมีใบก็จะเกิดการคายน้ำโ ดยกิ่งมักจะสูญเ สี ยน้ำมากเมื่อมีใบเยอะ

จึงทำใ ห้ต้องริดให้เหลือใบให้เหลือน้อยและครอบถุงเอาไว้ ช่วงปักชำอ ย่ าให้โดนแดดเพราะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้ต าเจริญขึ้นก่อนจะมีร า ก ยิ่งทำให้กิ่งสูญเ สี ยน้ำมากนั่นเองคะ

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ ลองนําวิธีนี้ไปทําตามกันดูนะคะ ได้ผลอย่างไรแวะมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะ

เรียบเรียงโดย onnfan

แหล่งที่มา sabidee