ผักสวนครัวปลูกคู่กัน ใล่แมลง ได้ผลผลิตดี

ผักสวนครัวปลูกคู่กัน ใล่แมลง ได้ผลผลิตดี

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ สําหรับวันนี้ เราก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆแฟนเพจกันเช่นเคย ว่ากันด้วยเรื่องปลูกผักค่ะ

พืชผักสวนครัวเป็นที่นิยมในการปลูกกันในครอบ แต่เรามีเทคนิคในการปลูกเพื่อให้ได้ผลดีมาบอก ไปอ่านกันเลยค่ะ

วิ ธีการปลูกผักคู่ซี้ได้รับการเผยแพร่ความคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการปลูกหล า ยชนิดร่วมกัน ช่วยให้ผลผลิตดี ลดการใช้ส า ร เ ค มีได้อีกด้วย ว่าแต่ผักชนิดไหนปลูกคู่กันแล้วดีต่างช่วยเหลือเกื้อ กูลกันไม่แย่งอาหาร วันนี้มีมาบอ กกันค่ะ

คู่ แครอทและถั่วแระ

ป้องกันแ ม ล ง ศั ต รู พื ชให้กันและกัน โดยถั่วแระญี่ปุ่นจะช่วยป้องกันแ ม ล ง ผี เ สื้ อ ให้แก่แครอท และแครอทจะช่วยป้องกัน ม ด เ พ ลี้ ย ให้แก่ถั่วแระญี่ปุ่น อีกทั้งพืชทั้ง 2 ชนิดจะส่งเสริมการเจริญเติบโตซึ่งกันและกันด้วย

คู่ข้าวโ พดและถั่วฝักย าว

รากถั่วฝักย าวมีส่วนช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ให้กล า ยเป็นปุ๋ ยแก่ข้าวโพดได้ นอ กจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ห น อ น มาทำล า ยข้าวโพดได้อีกด้วย

คู่ มะเขือเทศและกระเทียม

แ บ ค ที เ รี ย น แ อ น ท า โ ก นิต์ ที่รากกระเทียมช่วยการเจริญของจุ ลิ น ท รี ย์ ที่ทำให้เหี่ยวเฉาในมะเขือเทศได้

คู่ กะหล่ำปลีและผักกาดแก้ว

กลิ่นผักกาดแก้วซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวสามารถป้องกันไม่ให้ห น อ น ผี เ สื้ อและห น อ น ใ ย ผั กเข้ามาทำล ายกะหล่ำปลีได้

คู่ แตงกวาและต้นหอม

แ บ ค ที เ รี ย แ อ น ท า โ ก นิ ส ต์ที่รากต้นหอม ช่วยลดการเจริญของจุ ลิ น ท รี ย์ ที่ทำให้เกิดการเหี่ยวเฉาในแตงกวาได้

ทั้งนี้ยังมีผักชนิดอื่นๆที่สามารถปลูกเป็นผักคู่ซี้ได้อีก ดังนี้

1. ปลูกผักชี ร่วมกับ กระหล่ำปลี กระหล่ำดอ ก แครอท

2. ปลูกกุ้ยช่าย ร่วมกับ มะเขือเทศ หม่อน หน่อไม้ฝรั่ง

3. ปลูกพริก ร่วมกับ กระเจี๊ยบเขียว หอมหัวใหญ่ ทานตะวัน มะเขือเทศ

4. ปลูกมะเขือเทศ ร่วมกับ กระเพา หน่อไม้ฝรั่ง กระเทียม กระเจี๊ยบเขียว โหระพา ขึ้นฉ่าย ผักชีลาว

5. ปลูกฟักทอง ร่วมกับ ฝักทอง กับ แครอท แรดิช

ประโยชน์ของการปลุกผักร่วมกันหรือปลูกผักเป็นคู่

ช่วยป้องกันศั ต รู พื ชต่างๆ โดยแ ม ล งจะต ามกลิ่นพืชแต่ละชนิดมา การปลูกผักร่วมกัน ทำให้แ ม ล งเกิดความสับสนหรือมีกลิ่นของพืชบางชนิดที่ไ ล่ แ ม ล งได้

ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเสริมผักงามซึ่งกันและกัน พืชหล า ยชนิดสามารถสร้างอาหา รสำห รับให้พืชอีกชนิดใช้เป็นแหล่งพลังงานและดูดซึมเพื่อใช้ในการเติบโตได้

เรียบเรียงโดย onnfan

แหล่งที่มา sabidee