เทคนิคปลูกกระชายแบบเจาะกระถาง ได้ผลดีมาก

กระชาย หรือ ขิงจีน เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกเลี้ยงกันในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระชายมีชื่อสา …

เทคนิคปลูกกระชายแบบเจาะกระถาง ได้ผลดีมาก อ่านต่อ...