เทคนิคง่ายๆ กับการปลูกผักกระเฉดในกะละมัง

เทคนิคง่ายๆ ปลูกผักกระเฉดในกะละมัง

สวัสดีเพื่อนๆทุกคน วันนี้เรามีเทคนิคการปลูกผักกระเฉด ซึ่งเราจะพามาปลูกในกกละมัง แน่นอนว่าทําง่ายประหยัดพื้นที่ ที่สํคัญเก็บกินได้ง่ายมากๆด้วย

ผักกระเฉดเป็นพืชปลูกง่าย แค่เด็ดเอาต้น หรือเถา หรือข้ อปล้องที่แก่ มีรากเล็กน้อย ไปปลูก หรือเอาไปลอยน้ำในบ่อ เขาจะแพร่กระจาย รากจะดูดหาอาหารเองได้ แล้วจะทอ ดยอ ดขย ายไปเป็นข้ อปล้อง พร้อมทั้งแตกยอ ส่วนมีวิธีการทําอย่างไร ไปดุกันค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

ยอ ดและกิ่งผักกระเฉดสามารถซื้ อได้ต ามตลาด

เชือ กสำหรับมัด

กิ่งไม้หรือตะเกียบ

กะละมัง

ดินร่วนผสมดินเหนียว

วิ ธีการปลูก

ยเลือ กกิ่งผักกระเฉดที่มีสภาพสมบูรณ์ ตัดความย าวประมาณ 6 นิ้ว มัดผักกระเฉดรวมกันประมาณ 4-5 กิ่ง จากนั้น นำกิ่งไม้มัดมัดเป็นแนวตั้งฉากกับกิ่งผักกระเฉดให้แน่น

จากนั้นเตรียมกะละมังสำหรับปลูก ใส่ดินร่วนและดินเหนียวลงไปในกะละมังผสมให้เป็นเนื้อเดียวหนาประมาณ 2-3 นิ้ว

เติมน้ำให้ท่วมดินเล็กน้อย แล้ว นำกิ่ งพันธุ์ผักกระเฉดลงไปปลูกในกระกะละมังโดยให้กิ่งพันธุ์ราบกับดิน 2-3 กำ อ ย่ าให้ซ้อนทับกัน

นำกะละมังปลูกไปไว้ในที่ร่มอ ย่ าให้โดนแสงแดดประมาณ 7 วัน จนรากใหม่เริ่มงอ กและมียอ ดอ่อนขึ้น มาใหม่สัก 2-3 ยอ ด จึงค่อยทำการย้ายกะละมังไปไว้ที่แสงแดดจัด

ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ให้เริ่มบำรุงโดยการใส่ปุ๋ ยคอ กโรยบางๆในกะละมังไม่นานผักกระเฉดก็จะแตกยอ ดในกะละมังจนเก็บแทบไม่ทันเลค่ะ

การเก็บยอ ดผักกระเฉด

หลังจากปลูกแล้ว 15-20 วัน จะสามารถทยอยเก็บยอ ดได้บ้างแล้ว ให้เก็บเป็นแปลงๆไป และเว้นช่วงห่างของการ เก็บประมาณ 10-15 วัน

เ ท ค นิ คทำให้ยอ ดไม่มีน ม(ฟองสีข า ว)ติด

เพื่อไม่ให้ยอ ดเกิด น ม หุ้ ม ติดโดยเฉพาะในส่วนยอ ดที่ใช้รับประทาน ด้วยการรวบต้นผักกระเฉด 5-8 ต้น มัดกับไม้ดังเช่นในวิ ธีการปลูก โดยกดให้ยอ ด อ ย่ า โ ผ ล่ พันน้ำโดยยอ ดที่เกิดใหม่ก็จะชูขึ้นใต้ผิวน้ำลด อั ต ร า การเน่าอีกด้วย เป็นการ ป ลู ก ผักกระเฉดง่ายๆที่ไม่ต้องใช้พื้นยอะและได้ผลดีอยู่ในเมืองก็สามารถมีผัก ก ร ะ เ ฉ ด กินได้ในกะละมังเดียว

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ ท่านไหนที่ชอบทานผักกระเฉดอยู่แล้ว น่าลองนําวิธีการปลูกไปทดลองดู นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังได้ประโยชน์จากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

เรียบเรียงโดย onnfan

แหล่งที่มา sabidee